NLAB’S NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ARMWORSTELEN 2020, PAPENDAL, 4 APRIL 2020

VOORAANKONDIGING REGISTRATIE

Het seizoen van de armworstel-toernooien is al weer in volle gang en ook het Nederlands Kampioenschap ligt niet ver meer in het verschiet. Dit jaar zijn we terug op het oorspronkelijke voorjaars-schema: het Nederlands Kampioenschap is op 4 april 2020 in het Sporthotel Papendal. De voorbereidingen zijn op stoom en van wat we weten geldt dat ook voor de training van deelnemers. 

Dit bericht legt de indeling uit van de verschillende categorieën en de voorwaarden om mee te doen en in te schrijven. De inschrijving zelf begint vanaf 4 februari.

Het Nederlands Kampioenschap 2020 – de categorieën

Het Nederlands Kampioenschap draait elk jaar om het bepalen van wie de beste armworstelaars van Nederland zijn. Omdat Nederland ook meedoet met de Europese en Wereldkampioenschappen en daar haar kampioenen naar toe mag sturen, is het volgen van de nationale en internationale regels belangrijk. 

Die regels bepalen de indeling in categorieën, leeftijds- en gewichtsklassen en de nationaliteitseisen. Ze zijn vooral gericht op de Reguliere categorie: dit zijn de deelnemers die, bij winst, in aanmerking komen voor uitzending door Nederland naar een internationaal toernooi.

Naast de Reguliere categorie zijn er drie andere categorieën: Rookies (mannen), Studenten (mannen) en Dames. Als Rookie kan je meedoen, als dit het eerste officiële toernooi is waar je aan meedoet. Maar ook als je vorig jaar mee hebt gedaan als Rookie aan het Nederlands Kampioenschap 2019 mag je dit jaar ook weer in die categorie meedoen. Tenminste zolang je niet in de tussentijd aan andere officiële (internationale of professionele) toernooien hebt meegedaan. Elke nationaliteit mag mee doen. 

Student is de categorie voor iedereen die als student is ingeschreven bij een Nederlandse hogere opleiding voor het studiejaar 2019-2020 en/of het studiejaar 2020-2021. Elke nationaliteit mag mee doen.

Regulier is voor iedereen met voldoende armworstelen-ervaring, die eerder heeft meegedaan aan een Nederlands Kampioenschap of aan een ander officieel toernooi. Nationaliteit speelt hier wel een rol. Dit wordt hieronder uitgelegd.

Rookie en Studenten die in 2019 hebben meegedaan aan het NK2019 kunnen ook kiezen om in 2020 als Regulier mee te doen, tenminste als ze voldoen aan de Nationaliteitseis. Je kan maar in één categorie als Rookie, Student of Regulier meedoen, dus maak die keuze vooraf.

De Nationaliteitseis

Voor de categorie Regulier geldt zoals gezegd een Nationaliteitseis. Je bent gemachtigd mee te doen als Regulier, als je aan één van de volgende eisen voldoet:

  • je beschikt over een Nederlands paspoort. 
  • of je hebt een permanente verblijfsvergunning voor Nederland 
  • of je bent genaturaliseerd als Nederlander
  • of je woont al minimaal 3 jaar permanent en zonder onderbreking in Nederland

Deze eis geldt omdat de winnaars voor Nederland afgevaardigd moeten kunnen worden naar een officieel internationaal toernooi van de World Armwrestling Federation of de European Armwrestling Federation. De eis is opgesteld volgens de regels van KNKF en NOC*NSF waar wij onder vallen.

Mocht je vragen hebben over de categorieën of de Nationaliteitseis, laat dat weten aan president@nlab-dawa.nl

Dames

De ontwikkeling van de armworstelsport voor Dames staat voor dit jaar hoog op de agenda. Armworstelen biedt allerlei voordelen:

  • de training is goed voor je
  • de wedstrijden zijn spannend en leuk om te doen. Ze geven veel voldoening (zeker als je wint)
  • de sfeer en de toernooi-locatie zijn tegenwoordig vrouwvriendelijker – daar hebben we in ieder geval veel aan proberen te doen

De dames die meedoen aan het NK2020 betalen een extra lage toegangsprijs. Zij zullen strijden voor de exclusieve NLAB’s Ladies Bokaal 2020. Er is dus eigenlijk geen reden om het niet een keertje (weer) te proberen – dit voor alle niveaus, leeftijden en gewichtsklassen. Er gelden voor de categorie Dames geen ervarings- of nationaliteitseisen.

Als je vragen hebt over het hoe, wat en waarmee, schroom niet en stuur een bericht naar president@nlab-dawa.nl

Leeftijds- en gewichtsklassen 

De leeftijds- en gewichtsklassen voor de categorieën Student, Rookie en Regulier voor het NK2020 worden bij de inschrijving op 4 februari gepubliceerd. Deze zijn voorlopig en kunnen aangepast worden op basis van de inschrijvingen. 

Start inschrijving vanaf 4 februari

Het inschrijven voor NLAB’s NK 2020 start vanaf 4 februari 2020. Het inschrijven gebeurt elektronisch. De link naar het inschrijvingsformulier wordt op 4 februari op Facebook gezet en ook op de website van de Nederlandse Armworstelbond (www.armworstelen.nl )

Deelnemers van het NK 2019 waarvan het email-adres bekend is krijgen daarnaast een persoonlijke uitnodiging. 

Van 4 februari tot 4 maart geldt een vroegboek-korting. Vanaf 4 maart is de normale prijs van kracht.

Het NK2020 zelf is op 4 april 2020 in het Sporthotel Papendal.

Let op: je kan alleen meedoen met deze elektronische inschrijving. Inschrijven aan de deur is niet mogelijk. Betaling van de bijdrage gaat elektronisch via IDEAL of een bankoverboeking.

Mocht je vragen hebben over het inschrijven, laat dat weten aan president@nlab-dawa.nl

Post Author: Herman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *